Garantija un Atteikuma tiesības

GARANTIJA1. Visām www.aquasan.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. 
 
2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem. 
 
3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt SIA “AQUA SAN” klientu konsultantam. 
 
4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 
 
5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 
 
6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 
 
7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
7.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
7.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 
7.3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotāja pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 22331152, 67555501 vai rakstot uz e-pastu: santehnika@aquasan.lv. 
 
8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji). 
 
9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
9.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
9.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
9.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis stikls, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
9.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 
9.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 
9.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
9.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm). 
9.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
9.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 
 
10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 
10.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; 
10.2. vērsties Rīgā, Brīvības gatvē 292, darba dienās no plkst. 10:00 līdz 18:00 un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 
10.3. zvanīt pa tālruni 22331152, 67555501, kur pircēju uzklausīs SIA “AQUA SAN” darbinieks un ieteiks labāko risinājumu. 
 
11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 
 
Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
 
Mēs darīsim visu, lai garantijas procedūra noritētu iespējami drīzā laikā un neradītu Tev liekus uztraukumus.
 
 

ATTEIKUMA TIESĪBAS


I. Atteikuma tiesības:

 

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “AQUA SAN”, juridiskā adrese Brīvības gatve 292, Rīga, LV-1006, tālruņa numuri: 22331152, 67555501, e-pasta adrese: santehnika@aquasan.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma. Pēc informācijas sniegšanas SIA “AQUA SAN” darbiniekam, jums tiks elektroniski nosūtīta atteikuma vēstules forma, kura ir jāaizpilda un jānosūta uz e-pasta adresi vai pa pastu uz iepriekš minētām adresēm.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

 

II. Atteikuma radītās sekas:

 

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim no jums saņemtos maksājumus par pasūtīto preci vai precēm neskaitot piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. 

6. Jums preces jānodod SIA “AQUA SAN” birojā Brīvības gatvē 292, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Brīvības gatvē 292, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “AQUA SAN” par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA “AQUA SAN” biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA “AQUA SAN” konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Brīvības gatvē 292.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, vannām iepazīties vizuāli ar to izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoņemot aizsargplēvi, ja tāda ir. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

SIA „AQUA SAN” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, vannām iepazīties vizuāli ar izskatu, izmēru, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoplēst aizsargplēves, neveikt uzstādīšanu utt.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „AQUA SAN” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „AQUA SAN” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

 

12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

•preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

•preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas (piemēram, vannu garuma korekcijas, īpašas krāsas izvēle, caurumu izveidošana izlietņu jaucējkrāniem, ja tāda nav standarta aprīkojumā utml.);

•prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

•patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

•prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

•patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

•patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

•līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;

13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.aquasan.lv neuzglabā.

14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (22331152, 67555501) vai sūtiet e-pastu: santehnika@aquasan.lv.

 

15. Interneta veikalā www.aquasan.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA “AQUA SAN” pa epastu: santehnika@aquasan.lv, tel. 22331152, 67555501, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

16. SIA „AQUA SAN” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „AQUA SAN” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

 

17. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – santehnika@aquasan.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Brīvības gatve 292, LV-1006

Sūdzība tiks izskatīta 30dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

 

Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 

1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

2. Iesnieguma iesniegšanas datumu

3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem.